Tin tức

Nhà kính nông nghiệp trong những năm gần đây có lẽ đã trở niên phổ biến, đặc biệt trong nghành nông nghiệp áp dụng mô hình này khá rông rãi ở các nước châu Âu, châu Á. Nổi bật là Nhật Bản đã áp dụng mô hình này rất thành công và áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến nhất cho mô hình nhà kính nông nghiệp của mình. Ở Việt Nam cũng đã áp dụng mô hình nhà kính cho nông nghiệp trong một số lãnh vực nhất định và đang phát triển trên diện rộng nhằm phổ biến rộng rãi cho Nông dân - Người làm nông nghiệp Việt Nam.